Vad är ett kemikalieskåp?

08 januari 2020 patrick pettersson
Vad är ett kemikalieskåp?

Om man använder sig av, eller lagrar, farliga vätskor så ska de förvaras i kemikalieskåp under den tid som de inte används. Med farliga vätskor menar man vätskor som på något sätt kan vara farliga för hälsa eller egendom genom sina ångor, kontakt med hud eller slemhinnor eller lättantändlighet. När det gäller en del farliga vätskor så kan det till och med finnas ett behov av att förvara dem i väntan på återvinning, trots att burkarna eller flaskorna är tomma eller nästan tomma. Kemikalieskåp är ett skåp som ofta är låsbart, ibland har ventilation eller kylning och kanske till och med har en explosionsdämpning. Det ska alltid vara tätt så att inga ångor eller läckage kan komma ut ur skåpet. Företag som använder brandfarliga vätskor har kemikalieskåp och även byggmarknader och ibland matvarubutiker ett sådant eftersom man även där kan finna tändvätska, bensin, lösningsmedel med mera. Även i hemmet är det mycket viktigt att man inte förvarar farliga vätskor så att barn eller djur kan komma i kontakt med dessa.  

 

Hantering av farliga vätskor

Eftersom farliga vätskor kan ge såväl kortvariga som långvariga skador och till och med vara livshotande, så är det viktigt att man vet vad det är man handskas med och hur man ska hantera vätskorna. Förutom den innehållsförteckning som ska finnas på behållaren, med varningstext och hanteringsinstruktioner, så ska det alltid i närheten av farliga vätskor, och definitivt vid eller i ett kemikalieskåp, finnas skriftliga utförliga instruktioner om hur man agerar om man blir utsatt för vätskorna. Önskvärt är även att det i närheten av kemikalieskåpet finns exempelvis vatten, ögonskölj, brandsläckare med mera, om olyckan är framme.

 

 

Godkännande och tillsyn

Tillsynsmyndigheter gällande kemikalier och dess hantering är arbetsmiljöverket, som även godkänner kemikalieskåp och vad som krävs för olika vätskors hantering. Det finns dessutom ett flertal olika slags kemikalieskåp beroende på de vätskor som ska lagras i det.  

Fler nyheter