Viktigt med invaliditetsintyg vid bestående besvär

31 mars 2021 william eriksson

Ordet invalid kan låta mycket dramatiskt och slutgiltigt. Men det som menas med invaliditet är att du har ett bestående besvär av något art. Det kan vara att du helt tappat en funktion eller att du har någon grad av besvär, som gör att du inte kan använda din kropp så som du gjorde före olyckan eller sjukdomen. 

För dig är det mycket viktigt att ta fram ett invaliditetsintyg utskrivet av läkare. Det är ett dokument som gör att du kan få en ersättning från ditt försäkringsbolag, löpande stöd eller bidrag till olika slags underlättande åtgärder.

Från engångssumma till rullstolsramp

Om du skulle ha drabbats av en funktionsnedsättning så har du rätt till hjälp och ersättning. Du kanske inte kan återgå till ditt föregående boende utan att vissa hjälpmedel installeras, som exempelvis en rullstolsramp. 

Eller så kanske ditt arbete behöver ändras så att du får andra uppgifter, hjälpmedel eller helt enkelt behöver byta arbete helt och hållet. Med hjälp av invaliditetsintyget som du hittar på https://www.invaliditetsintyg.se/  kan du starta i gång processen för att få din berättigade hjälp.  

Svårt eller omöjligt

Med invaliditet kan menas att du helt tappat en funktion eller att du har en bestående, om än mindre, skada av något slag. Du kan på grund av skadan ha svårt att fungera så som du gjorde tidigare, eller så kan det vara en omöjlighet numera. Det är viktigt att du får hjälp på alla sätt när en sådan skada sker. 

Förutom all hjälp med det praktiska så kan du även behöva långvarig psykologisk hjälp för att kunna gå vidare och acceptera att ditt läge har ändrats. En saknad funktion kan vara som att förlora en närstående och det kan ta mycket lång tid att komma vidare. En svårighet som även den kan innebära att din skada blir ytterligare förvärrad.

Fler nyheter