Ordet invalid kan låta mycket dramatiskt och slutgiltigt. Men det som menas med invaliditet är att du har ett bestående besvär av något art. Det kan vara att du helt tappat en funktion eller att du har någon grad av besvär, som gör att du inte kan använda din kropp så som du gjorde före […]