Ventiler och kranar för flera ändamål

10 juni 2020 william eriksson

Vad är det för skillnad på en kran och en ventil kan man fråga sig. I själva verket har ventiler samma funktion som en kran. Man öppnar och stänger flödet helt enkelt. Det kallas ventil på fackspråk och i var mans mun heter det oftast kran rätt och slätt. Beroende på hur mycket man öppnar sin kran eller sina ventiler så strömmar det olika mycket genom. Öppnas den bara lite grann sipprar det lite igenom och öppnar man upp allt på vid gavel forsar det mer fram. För ett litet system är det ju inga problem men när man kommer upp i gigantiska mått i industrin blir det annat att tala om. Ett företag som har bra koll på alla sorters ventiler är Askalon.

 

Vad finns det för vardagliga ventiler? 

Det finns över 20 olika ventiler för alla möjliga situationer. Ibland behöver man släppa ut luft ur ett system för att vätskan som ska strömma in och ut där ska ha fritt flöde. Vattenelement är exempel på ett sådant system. Något annat man pratar om till vardags är ju att ventilera sitt hus. Då brukar man ibland bara öppna fönstret. Har man ett riktigt bra inställt ventilationssystem är det framför allt små kranar som hanterar in- och utsläpp av luft. De kan vara både självreglerande och manuellt reglerbara. 

 

 

Vad är det som passerar genom en ventil?

Nu är det ju inte bara vatten som strömmar genom en ventil. Det kan vara gas och luft eller någon annan form, till exempel en vätska. Det finns insugsventiler och avgasventiler för att reglera flödet av gas i till exempel en bil. Andra områden är en gasspis. Men det som gemene man kan referera till lättast är ju såklart vattenventilen. I dessa fall har man ofta en backventil som ser till så att inte vätskan strömmar i fel riktning. 

Fler nyheter