Vad är det för skillnad på en kran och en ventil kan man fråga sig. I själva verket har ventiler samma funktion som en kran. Man öppnar och stänger flödet helt enkelt. Det kallas ventil på fackspråk och i var mans mun heter det oftast kran rätt och slätt. Beroende på hur mycket man öppnar […]