Få effektiva dokument med Tabellae

03 mars 2021 william eriksson

Man skriver i olika program och ibland vet inte den ene medarbetaren vad den andre gör. Tänk om man kunde få något så fint som en synergieffekt, det vill säga att alla delar hör ihop och förstärker varandra. Precis så borde det vara på ett företag, så att man tar tillvara alla resurser på ett optimalt sätt. Förslagsvis kan man titta på Tabellae, som har lösningar på detta. Att samordna dokumentsystemen i företaget är helt optimalt, och det sker förstås i molnet.

Affärssystem där delarna samarbetar

Om man ser vad en sådan affärslösning kan erbjuda för alla delar av företaget, förstår man hur energieffektivt det är. Enterprise Resource Planning, ERP, pratar man ofta om och den förbindande länken kan vara Lasernet, ett program som kan samarbeta både med exempelvis  affärssystemen SAP och Visma. Det företag som Tabellae gör är att implementera denna effektivisering så att allt fungerar smidigt på just ditt företag med de dokumentbehov som finns där.

Underhåll och arkivering förenklas

Genom att informationen så att säga sys ihop, får man många fördelar. Man kan systematisera offerter, fakturor, följesedlar och till och med utskrift av varuetiketter. Man håller också koll på lager, personaldokument och mycket annat, så att man slipper dubbelarbete och att allt som medarbetarna gör kommer till nytta i det stora hela. Med funktioner i molnet ändras alla uppgifter i realtid, och det är lätt att både underhålla systemet och att arkivera dokument på ett lättillgängligt och effektivt sätt.

Inom management och ledarskap är det också bra med effektiv dokumenthantering, och det har blivit ett begrepp med Configurable business documents d 365. Vill du dra fördel av detta kan du också ligga ett steg före dina konkurrenter, eftersom du kommer att ha mycket större koll på verksamheten, som också fungerar mycket smidigare än förut, så att alla resurser kan utnyttjas till fullo.

Fler nyheter