Man skriver i olika program och ibland vet inte den ene medarbetaren vad den andre gör. Tänk om man kunde få något så fint som en synergieffekt, det vill säga att alla delar hör ihop och förstärker varandra. Precis så borde det vara på ett företag, så att man tar tillvara alla resurser på ett […]