Ett arbetsområde inom advokatyrket är migrations-, och asylrätt. Asylrätt behandlar frågor om invandrare som kommit till Sverige för att stanna i landet. Begrepp som uppehållstillstånd och arbetstillstånd tillhör det arbetsområdet. Lagarna som advokaten bör ha djup kunskap inom i det här fallet är exempelvis Utlänningslagen och lagar angående tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige med mera. Som advokat är det viktigt att få träffa sin klient så tidigt som möjligt i asylprocessen och få all nödvändig information om dess situation under de första mötena. Denna information är viktig för hur asylprocessen kommer att fortlöpa och vilka regler som kommer att gälla.

  

Tystnadsplikt – ett måste för varje advokat

Alla svenska advokater oavsett om de arbetar med asylrätt eller med något annan form av rättslig hjälp har tystnadsplikt. Detta betyder att advokaten inte får dela med sig av information som klienten anförtrott honom eller henne. Lojalitetsplikt är ytterligare en skyldighet som innebär att advokaten alltid måste värna om klientens intressen i asylprocessen och göra allt för att hjälpa till på bästa möjliga sätt. Lojalitetsplikten går dock hand i hand med skyldigheten om att alltid ange rätt information till myndigheterna samt andra intressenter. Med andra ord får inte en advokat ge oriktiga uppgifter till svenska myndigheter såsom Migrationsverket.

 

 

 

Asylrätt och kompetenskrav

 Att ha en hög kompetensnivå när det kommer till lagverk och gällande praxis är bara ett krav som ställs på advokater. Asylrätt i Göteborg och i alla andra städer i Sverige behandlar fall där utländska medborgare söker sig till Sverige på grund av dåliga förhållande i deras hemländer. Dessa människor är under stor stress och behöver en lyhörd och empatisk advokat som arbetar med dem. Att endast ha kunskap om lagar och regler räcker alltså inte till för att vara en bra advokat. Vid behov av rättslig hjälp kan du titta på den här länken https://advokatfirmanop.se/sv

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>