För dig som vill bo i Sverige för att jobba eller plugga och på sikt bli svensk medborgare finns det möjligheter till det. Det finns många yrken som är efterfrågade här, inte minst läkare och forskare. Kanske är du utbildad för att jobba på apotek eller har någon annan specialkunskap.  Genom att läsa svenska och […]

Ett arbetsområde inom advokatyrket är migrations-, och asylrätt. Asylrätt behandlar frågor om invandrare som kommit till Sverige för att stanna i landet. Begrepp som uppehållstillstånd och arbetstillstånd tillhör det arbetsområdet. Lagarna som advokaten bör ha djup kunskap inom i det här fallet är exempelvis Utlänningslagen och lagar angående tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd […]