Klotter är något som är vanligt förekommande på de allra flesta svenska orter. Ofta kan det synas på fasader, elskåp, soptunnor, portar och lyktstolpar. Som fastighetsägare kan det därför vara klokt att använda sig av klotterskydd för att skydda fasaden eller annan egendom om det finns risk för nedklottring, det är en investering som lönar sig i längden på flera sätt. 

Hur skyddar ett klotterskydd?

Ett klotterskydd lägger sig som en skyddande hinna på den behandlade ytan och gör därmed att klottret inte hamnar direkt på fasaden eller objektet som behöver skyddas. Det gör också att saneringen blir betydligt enklare att genomföra och det krävs inte heller en massa kemikalier för att få resultat, vissa gånger kan det till och med räcka med hett vatten.

Detta innebär att ett klotterskydd minskar risken för skador på underlaget, att saneringen i regel blir billigare eftersom den går enklare att genomföra samt att saneringen inte behöver ha någon påverkan på miljön. Med andra ord finns det stora fördelar med att använda sig av klotterskydd. 

Hur väljer man klotterskydd?

Det finns olika typer av klotterskydd precis som att ytor som blir utsatta för klotter består av olika material. Det innebär att det finns klotterskydd som är mer eller mindre anpassat till olika ytor. Till exempel är det skillnad på en fasad i trä och en som är tillverkad i tegel och de kan därmed kräva olika behandling. För att hitta det bästa klotterskyddet till den yta man har behov av att behandla kan det därför vara smart att ta hjälp från proffs.

Hustvättarna är ett företag som besitter expertkunskap inom klottersanering och kan såklart även ta fram det skydd som lämpar sig bäst för det aktuella underlaget. Hustvättarna kan bland annat hjälpa till med klottersanering samt val av, och behandling med, klotterskydd i Helsinborg.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>