Spara tid och energi genom att låta någon annan sköta bemanningsbiten

08 oktober 2020 Mikael Barani
Spara tid och energi genom att låta någon annan sköta bemanningsbiten

Att utvecklas handlar om många saker. En av de viktigaste faktorerna är att hitta vad man är bra på och sedan lägga ned tiden som krävs för att finjustera denna gåva. Det brukar sägas att det krävs 10 000 timmar för att verkligen lära sig en förmåga. Har man disciplinen som krävs för detta så kommer man med tiden att bli framgångsrik i det man gör.

Hitta kompetensen du söker

Nu kanske inte termen ”framgångsrik” är samma för alla. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att bli känd och tjäna en massa pengar, även om detta är fullt möjligt. Istället kan det handla om att man hamnar i en position där man kan hjälpa och lyfta fram andra. Många gånger verkar de riktiga hjältarna i samhället bakom kulisserna i det dolda.

Att kunna sätta rätt person på rätt plats är också en gåva. Att ha förmåga att urskilja potential och vilja är något som är viktigt när man till exempel arbetar med bemanning i Stockholm. Genom att kunna matcha personer med särskilda förmågor eller kunskaper tillsammans med en arbetsgivares sparar både tid och resurser åt sagda arbetsgivare.

För trots allt så tjänar vi alla på att kunna fokusera oss på det där som vi är så bra på. Att behöva göra andra saker vid sidan om drar oftast energi, även om de kan vara lärorika. Ibland så vill man dock bara strömlinjeforma vissa processer och då är det perfekt att ta till hjälp utifrån.
Precis som man till exempel gör när man driver en egen firma och kommer till den punkten att man skaffar en revisor. Sådant låser inte bara upp tid, utan alltså också energi.

Lita därför på att Love My Office vet vad du är ute efter när du söker efter nya förmågor för att komplettera arbetsstyrkan på ditt företag.

Fler nyheter