Rama in barndomen

Barns fantasi är en värld som sträcker sig långt utanför vuxna horisonter. Det är en fantastisk värld där var som helst kan hända – och oftast gör det det också. Detta är alla vuxna nästan smärtsamt medvetna om när de någon gång har klivit in i ett lekrum efter ett långt pass där barnen har […]

Välj rätt mikrofon!

Oavsett om du ska sjunga eller spela ett instrument så är det bra att kunna skillnaden mellan de olika mikrofontyperna som finns. För sångaren är detta såklart extra nödvändigt, men även om du är instrumentalist och har planer på att spela in i studio eller stå på en scen.  Förut kunde man dela in mickarna […]