Alla byggprojekt, stora som små, blir bäst om de planeras noga redan från början. Genom att sätta upp en budget för vad utbyggnaden, ombyggnaden eller den nya villan får kosta så blir planeringen av bygget realistisk. Man vet i vilken prisklass man ska leta material och hur stort man kan bygga, men naturligtvis påverkas detta också av hur mycket man får låna hos banken. 

Byggföretaget kan ofta hjälpa till med bygglovsansökan

För att man ska kunna bygga behöver man ett bygglov, och för att kunna ansöka om detta hos stadsbyggnadskontoret så behöver man ritningar. Ska man bygga ett helt hus bör man anlita en arkitekt men för en mindre utbyggnad eller ombyggnad så kan ibland ett byggföretag hjälpa till med både ritningar och själva ansökan till kommunen. Ofta går det snabbare när byggföretaget sköter ansökan om bygglov då de använder ett professionellt språk och speciella byggtermer. De vet dessutom av erfarenhet vad som efterfrågas och vad man bör tänka på i sin ansökan.

Totalentreprenad underlättar bygget

Att redan i ett tidigt skede ta in ett byggföretag gör ofta att man spar mycket tid och snabbare har sitt byggprojekt på plats. Det finns byggföretag i Stockholm och på många andra orter som erbjuder totalentreprenad och har all kunskap som behövs samlad inom företaget. Det kan röra sig om exempelvis projektledare, snickare, murare, vvs-tekniker, elektriker med flera.

Det är viktigt att man skriver ett ordentligt kontrakt med det byggföretag som man väljer att anlita, där alla moment i bygget står med – inklusive totalpris och när det ska vara färdigt. Genom att först ta in kostnadsförslag från ett par olika företag kan man jämföra priser innan man bestämmer sig för vem man ska anlita. Det är också viktigt att titta på referenser och gärna även referensobjekt. Att också gå på rekommendationer från vänner och familj är bra då man väljer byggföretag. 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>