Med hjälp av geoteknisk undersökning kan man vara lugn med att bygget får en stabil grund

26 februari 2022 Cecilia Olsson

editorial

Det känns som att det poppar upp nya hus lite här och där som byggs av både privatpersoner och företag. Som privatperson handlar det ofta om att skapa det perfekta hemmet för sin familj, medans det för företag handlar om att skapa de perfekta bostäderna eller arbetsplatserna för andra. Detta sker i små orter och stora städer, på platser där det tidigare stått en eller flera byggnader, men även på tomter som tidigare varit helt öde eller fyllda med växtlighet. 

En geoteknisk undersökning kan säkerställa hållbarheten 

När man ska bygga på en tomt som tidigare inte varit bebyggd så är det väldigt viktigt, och ofta även ett krav, att man först utför en geoteknisk undersökning. En geoteknisk undersökning är en noggrann markundersökning som visar jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Tack vare denna information kan man komma fram till vilken som är den bästa grunden för byggnationen samt om det krävs åtgärder (som till exempel pålning) för att stabilisera marken på tomten innan man börjar bygga något.

geoteknisk undersökning

Även om tomten tidigare har varit bebyggd så kan det fortfarande finnas ett krav på att en geoteknisk undersökning ska genomföras för att man ska få bygglov. För oavsett vad man bygger så ska det vara en stabil och trygg konstruktion. Det är helt enkelt en viktig undersökning för att kunna säkerställa byggprojektets säkerhet och hållbarhet. 

Geoteknisk undersökning i Stockholms län

Geogrund är ett företag som utför noggranna markundersökningar som sammanställs i en rapport där bland annat förslag till grundläggningslösning ges. Informationen samlas in genom provborrningar i marken med någon av Geogrunds två borrmaskiner. Dessa borrmaskiner har två olika storlekar vilket innebär att de alltid kan välja rätt maskin till vad uppdraget kräver, vilket gör det extra kostnadseffektivt. Geogrund är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län och de kan därmed vara rätt företag att kontakta om man vill ha hjälp med geoteknisk undersökning.

 

Fler nyheter