Schenker skapar sysselsättning för över 3500 personer i Sverige och många av dem har yrken som man kan inte ens tidigare har känt till. Hos Schenker finns bland annat Schenker Dedicated Services AB (förkortas SDS). Detta är en oberoende operatör inom Schenker Group som erbjuder anpassade transporter för kunder med speciella behov. I Sverige finns SDS i Göteborg och Malmö, och i Tyskland i staden Essen. Här kan man till exempel arbeta som logistikutvecklare, vilket kortfattat innebär att man har ansvaret för att utveckla uppläggen för transporterna åt SDS uppdragsgivare och kunder. Som logistikutvecklare är det ens uppgift att optimera transportflödet så mycket som möjligt och ansvara för upphandlingar vad gäller transport och lagertjänster vilket det finns mer info om här:  https://billigtpaket.se/schenker

Det är en väldigt bred tjänst med många olika varierande uppgifter vilket passar för den som lätt blir rastlös på jobbet. Här är ingen dag den andra lik och tack vare många olika kunder skapas en stor variation i arbetsuppgifterna. Man bör ha stor social kompetens då mycket i arbetet handlar om att bygga relationer, både mellan kunder och sina kollegor. Bra kunskaper i engelska är också viktigt då SDS koncernspråk huvudsakligen är engelska. Att vara bra på att samarbeta är nödvändigt för den här tjänsten och man bör trivas med att arbeta i lag med andra som ett team.

Utöver en god social kompetens är det en stor fördel att vara analytiskt lagd och att vara en duktig förhandlare. I den här tjänsten är det också ofta krav på att man har en akademisk utbildning från högskola eller universitet, vanligtvis inom matematik och teknik eller annat som rör logistik. Det är också en fördel att ha några års erfarenhet av tidigare tjänster inom liknande område, framförallt inom transport. Men även erfarenheter av offentliga upphandlingar, internationella transporter och lagerarbete ses som en fördel i det här yrket.