Hyr skyddsanordningar för en säkrare arbetsplats

14 november 2019 Cecilia Olsson
Hyr skyddsanordningar för en säkrare arbetsplats

Det finns många regler och restriktioner att följa när man ska genomföra arbete på eller vid en väg. Det är viktigt att skydda både sina anställda och övriga trafikanter som rör sig på och runt det aktuella området. För att vara säker på att man använder sig av rätt skyddsanordningar och söker rätt tillstånd så kan man ta hjälp av företag som har lång erfarenhet inom branschen. 

Halleskogs och Hanssons Rental AB hyr ut skyddsanordningar i Stockholm så att företag ska kunna genomföra arbete på väg under säkra former. De hyr bland annat ut skyddsbarriärer, markeringsskärmar, skyltar, trafikbuffertar, staket och fartgupp. De erbjuder även tjänster som till exempel flaggvakt, utställning efter TA-plan, transporter, tillsyn av arbetsplats och målning av väglinjer.  

Vid ett vägarbete är det viktigt att ha en väl utformad trafikanordningsplan, även kallad TA-plan. Den visar hur trafiken ska ledas runt vägarbetet samt hur vägmarkeringar, skyltar och skyddsanordningar ska placeras ut. En sådan plan ska bli godkänd av väghållaren innan arbetet startar. Om man inte gör en sådan plan eller inte följer den som finns så kan man bli skyldig att betala vite. 

Innan man börjar arbetet på en allmän plats så krävs förutom olika planer även vissa tillstånd. Detta kan Halleskog och Hanssons Rental AB:s moderbolag hjälpa till med. Halleskogs TA-planer och etableringar AB sköter bland annat tillståndsansökningar och upprättar trafikanordnings- och APD-planer för entreprenörer inom branscher som vatten och avlopp, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, renoveringar av fastigheter och gator samt nybyggnation av fastigheter och gator.

Halleskogs och Hansson Rental AB och Halleskogs TA-planer och etableringar AB kan tillsammans erbjuda helhetslösningar för sina kunder. Är det inte en helhetslösning man är ute efter så kan man även välja fritt vilken eller vilka tjänster och produkter man behöver stöd med. De tar hänsyn till kunders olika behov och strävar alltid efter att erbjuda den bästa lösningen för kunden.

Fler nyheter