Hitta en installatör av IVT värmepumpar i Stockholm

17 november 2021 patrick pettersson

advertorial

Med IVT värmepump värmer man upp fastigheten både snabbt och billigt. Visst kostar det en hel del att byta värmesystem och att installera en IVT värmepump, men man har snabbt igen pengarna tack vare de sänkta energikostnaderna. De låga uppvärmningskostnaderna bidrar också till att göra fastigheten mer eftertraktat och ökar värdet. Dessutom räknas en IVT värmepump som ett miljövänligt värmesystem då den tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i naturen runt fastigheten.

Det finns flera olika typer av IVT värmepumpar som exempelvis bergvärmepump, luftvattenvärmepump, frånluftvärmepump och luftluftvärmepump. Vilken IVT värmepump som passar bäst beror på hur omgivningen runt fastigheten ser ut och om marken består av kalksten eller granit. Också fastighetens storlek och planlösning, samt hushållets konsumtion av värme och varmvatten spelar in. 

I Stockholm där berggrunden består av en mycket granit som är bra på att lagra solenergi, lämpar sig en bergvärmepump bra. Men det finns även andra typer värmepumpar som kan göra jobbet.

 

image

 

Få hjälp med att hitta rätt värmepump

Den som funderar på att byta värmesystem och kanske installera en IVT värmepump i Stockholm kan det vara bra att först se om det går att få ner konsumtionen av värme och varmvatten. Kanske planerar man redan för ett fönsterbyte eller att tilläggsisolera taket? I så fall är det bättre att vänta lite med att installera ett nytt värmesystem tills detta är gjort eftersom värmekonsumtionen har betydelse för hur stor IVT värmepump man behöver. Att installera en större och dyrare IVT värmepump än vad man behöver är bara dumt.

Det finns flera företag som säljer IVT värmepumpar i Stockholm och som kan hjälpa till att också hitta rätt värmepump. Vissa av dem erbjuder också totalentreprenad och kan då även installera, kalibrera och serva värmepumpen. Fördelarna med att välja totalentreprenad är att det blir billigare och går smidigare.

Fler nyheter