Med IVT värmepump värmer man upp fastigheten både snabbt och billigt. Visst kostar det en hel del att byta värmesystem och att installera en IVT värmepump, men man har snabbt igen pengarna tack vare de sänkta energikostnaderna. De låga uppvärmningskostnaderna bidrar också till att göra fastigheten mer eftertraktat och ökar värdet. Dessutom räknas en IVT […]