Dynamit – sprängning bit för bit

05 september 2019 patrick pettersson
Dynamit - sprängning bit för bit

Bergsprängning används vid olika tillfällen och behov. Ofta krävs det sprängning för att öka flödet från en vattenbrunn eller gas- och oljekällor. Det kan även användas som en säkerhetsåtgärd, till exempel för seismiska undersökningar eller för att avlasta och/eller omfördela bergspänningar. Även för nya bygganläggningar eller för att gräva tunnlar för biltrafik krävs det också bergsprängning. Alla projekt är unika och därför vet professionella företag vilken typ av sprängämne och metod som skulle passa bäst för omgivningen och miljön.

 

 

Vad bergförstärkning innebär

 

För att försäkra sig om att ingen blir skadad av en flygande sten så utförs en bergförstärkning. Det finns flera olika metoder beroende på miljön och berget. Nätning är en vanlig åtgärd. Det betyder att man förstärker bergssidan med nät så att lösa stenar inte ramlar ner på till exempel vägbanan. Ibland sprutar man på betong efter nätning, så ytan blir slät. Skrotning används också. Då tar man bort stora bergblock som är lösa eftersom dessa skulle kunna skada eller stoppa trafik om de ramlade ner på ett transiterat område. Är delarna så stora att de inte går att skrota kan man bulta fast delarna, så att de sitter kvar och inte faller av.

 

Säker och tyst sprängning

 

Explosioner och tystnad verkar inte gå ihop men sanningen är att det finns olika sätt att utföra en effektiv bergsprängning utan vibration och oljud. Detta är speciellt uppskattat i känsliga miljöer. Dessutom är det viktigt att de kan erbjuda en tystare variant av bergsprängning, då ett våldsamt pang och bom skulle kunna störa närliggande bostadsområden eller till och med skada hus i närheten. För en försiktig sprängning kan det användas lågbrisant sprängämne eller snigeldynamit. Elektroniska sprängkapsel kan även ge full styrning av sprängsalvan. För en bergsprängning i Stockholm behöver man anlita ett företag som arbetar certifierat och med alla säkerhetsåtgärder.

Fler nyheter