Dynamit - sprängning bit för bit

Bergsprängning används vid olika tillfällen och behov. Ofta krävs det sprängning för att öka flödet från en vattenbrunn eller gas- och oljekällor. Det kan även användas som en säkerhetsåtgärd, till exempel för seismiska undersökningar eller för att avlasta och/eller omfördela bergspänningar. Även för nya bygganläggningar eller för att gräva tunnlar för biltrafik krävs det också […]