Alla typer av marknadsundersökningar är sätt att ta reda på vad kunden tycker. I alla situationer där man är beroende av någon annans tyckande så är undersökningar av alla de slag bra sätt att få veta vad de man är i behovsställning till, tycker. Oftast är det svårt att få en kund att säga sanningen om man frågar när de kommer till kassan, och det är också svårt att sammanställa resultatet till något man kan ha användning av. Därför är det vanligt att man anlitar företag som specialiserat sig på undersökningar.

 

 

Företag som tar reda på åsikter

 

Om man vill ta reda på vad kunderna tycker och tänker så kan man anlita ett företag som utför panelundersökningar, som http://www.exquiro.se/ . Där kan man få hjälp både med att göra undersökningar och att även sammanställa och tolka resultaten. För lika svårt som det är att skapa en undersökning med frågor som ger de värden som man eftersöker, så är det att kunna koka ner svaren till en viktig variabel som man har nytta av för framtida planering och bruk.

 

Olika slags undersökningar

 

Det finns en mängd olika slags undersökningar som faller under två olika grenar: intervjuer eller enkäter. När det gäller intervjuer så kan man ringa upp kunder eller för företaget okända för att få deras åsikter. Man kan också göra undersökningar genom att gå runt på stan, samla in fokusgrupper eller välja ut några få som man utför djupintervjuer med. Och när det gäller enkäter så kan man skicka dessa via posten till förutbestämda personer eller anlita ett företag som redan har anslutna medlemmar som gör panelundersökningar efter beställarens önskemål. Man kanske söker kvinnor utan barn, 25-35 år gamla som bor i lägenhet i Stockholm. Och då går det att välja ut detta från de data som inlämnats av de som deltar i panelundersökningar.