Med tydliga och lättolkade vägmarkeringar i trafiken blir det lätt att förstå vart man ska och hur man tar sig dit. Oavsett om du orienterar dig i en ny stadsdel eller kör på motorvägen, ska parkera eller passera över en bro, så finns vägmarkeringarna där som välkomna verktyg. Vi tar dem för självklara och har […]