Det finns tyvärr många människor i dagens samhälle som lider av smärta och ångest i olika former. Det finns till exempel de som drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olycka som har satt sina spår genom kronisk smärta i kroppen. Människor som lider av ångest kan vara otroligt begränsade i sin vardag på […]