Rama in barndomen

Barns fantasi är en värld som sträcker sig långt utanför vuxna horisonter. Det är en fantastisk värld där var som helst kan hända – och oftast gör det det också. Detta är alla vuxna nästan smärtsamt medvetna om när de någon gång har klivit in i ett lekrum efter ett långt pass där barnen har […]