Städning är ett Sisyfosarbete

Sisyfos var en kung av Korinth i den gamla grekiska mytologin. För att göra en lång historia kort, så fördes Sisyfos till underjorden, gjorde en deal med dödsrikets herre Hades för att komma tillbaka till övre jorden, höll inte sin deal utan hämtades ned till dödsriket ännu en gång. Där gjordes en ny deal: om […]