Den största källan till missnöje hos besökare på en skidanläggning är ifall backarna inte har en god kvalitet. Man kan tåla att maten är sådär, att boendet håller medelmåttig standard eller att köerna i liftarna är långa. Så länge det är fina backar som är preparerade på bästa sätt. Därför är det viktigt att man […]