Klotter är något som är vanligt förekommande på de allra flesta svenska orter. Ofta kan det synas på fasader, elskåp, soptunnor, portar och lyktstolpar. Som fastighetsägare kan det därför vara klokt att använda sig av klotterskydd för att skydda fasaden eller annan egendom om det finns risk för nedklottring, det är en investering som lönar […]