Vad är ett kemikalieskåp?

Om man använder sig av, eller lagrar, farliga vätskor så ska de förvaras i kemikalieskåp under den tid som de inte används. Med farliga vätskor menar man vätskor som på något sätt kan vara farliga för hälsa eller egendom genom sina ångor, kontakt med hud eller slemhinnor eller lättantändlighet. När det gäller en del farliga vätskor så […]