Man använder omrörare framför allt inom industrin. När man tillverkar livsmedel blandas det saft, smet, dressing och mycket annat som sedan förpackas i mindre enheter. Alla produkter behöver vara homogena, alltså vara väl blandade i sin förpackning. Omrörare i Stockholm slits mycket varje dag, speciellt om vätskorna är trögflytande. Det är stora tråg eller grytor där […]