När det behöver skapas vakuum så ska det gå snabbt och säkert! Framförallt då det snabbt kan bli en säkerhetsfråga beroende på hur tryck påverkar olika vätskor. I vissa situationer kan det behövas en radikal tryckförändring och det är då du behöver high vacuum pumps! Med high vacuum pumps så kommer du att bli som […]